Kde nás najdete

znakSmržice jsou typická hanácká obec v jižní části Olomouckého kraje, 3 km severozápadně od Prostějova v nadmořské výšce 226 m. Obec má přes 560 domů a kolem 1600 obyvatel.  Katastrální území zaujímá rozlohu 1256 ha.

obec SmržiceNížinná územní oblast Smržic patří do východní části prostějovského okresu a je součástí Prostějovské kotliny. Tato nevelká kotlina, viditelná ze všech okolních kopců a vyvýšenin, je poklesovou oblastí na tektonickém zlomu řeky Moravy. Celá oblast patří do Hornomoravského úvalu a tento do Vněkarpatské sníženiny, tedy již do Karpatské soustavy. Smržicemi protéká potok místně nazývaný Český, v dolním toku nazývaný Vyklička. V Držovicích se vléva do říčky Romže. Ta protéká v nevelké vzdálenosti jižně od obce. Romže a ostatní říčky přinášely při vodních přívalech velké množství štěrku, které se po opadnutí vody usadily v jejich povodí. V těchto vrstvách byly hloubeny studny na jímání kvalitní pitné vody pro město Prostějov. Převládajícím typem půd smržického katastru je středoevropská hnědozem. Mezi Smržicemi a Držovicemi býval větší rybník, kterým protékal potok Vyklička. Rybník byl udržován a patřil Plumlovské vrchnosti. V r. 1925 začaly Smržice se sousedními obcemi provádět rozsáhlou regulaci Českého potoka (Vykličky) i s odvodňováním přilehlých pozemků. Vody ubylo a později byl rybník zasypán.
Nejvýznamnějšími památkami v obci je barokní fara z roku 1761 a sousedící kostel sv.Petra a Pavla z roku 1861 s věží 46 m. vysokou. Ve Smržicích je také nejstarší Boží muka na Prostějovsku a socha oráče z roku 1848. Významnými smržickými rodáky jsou Jakub Kresa, Jaroslav Kubíček a Josef Kotek.
Smržice jsou aktivně se rozvíjející obcí s bohatou spolkovou činností, kterou reprezentuje Sbor dobrovolných hasičů, Svaz zahrádkářů, TJ Sokol, Fotbalový klub, Myslivecký spolek a Klub českých turistů. Vzhledem ke své poloze je obec výhodným výchozím bodem k výletům do okolí, např. na Plumlovskou přehradu, Velký Kosíř, Čechy pod Kosířem nebo Lázně Slatinice.  Smržicemi rovněž prochází významná cykloturistická trasa Jantarová stezka.

Jestli se chcete dozvědět o Smržicích více, klikněte na "www.smrzice.cz", cestu k nám snadno najdete na adrese >> mapa online <<

 

 
© 2008 - KLUB ČESKÝCH TURISTŮ SMRŽICE